Softwarová a hardwarová práce

Diagnostika problému

100 Kč bez DPH
121 Kč vč. DPH

Základní prohlídka, diagnostika
(v případě testování komponent dle hodinové sazby)

Softwarové práce
Hardwarové práce

290 Kč /hod. bez DPH *
351 Kč /hod. vč. DPH *

Instalace a konfigurace softwaru (např. antivir), hardwaru vč. ovladačů a ověření funkčnosti

Instalace OS
(Windows, Linux aj.)

500 Kč bez DPH
605 Kč vč. DPH

Čistá instalace OS a ovladačů hardware (nevztahuje se na serverové řešení)

Odstranění škodlivého SW

500 Kč bez DPH
605 Kč vč. DPH

Odstranění virů, spyware, adware, hijackers, …

Záloha dat

290 Kč bez DPH
351 Kč vč. DPH

Záloha dat z PC, notebooku (i v případě zaslání zařízení do autorizovaného servisu)

Urgence

+ 100 %
k hod. sazbě

Příplatek za přednostní zahájení opravy, instalace, servisu (zahájení opravy do 24h)

Sítě (montáž a konfigurace sítí)

Konfigurace síťových zařízení

390 Kč /hod. bez DPH *
472 Kč /hod. vč. DPH *

Konfigurace aktivních síťových prvků

Práce na serveru

390 Kč /hod. bez DPH *
472 Kč /hod. vč. DPH *

Instalace a konfigurace serveru a serverových aplikací

Realizace počítačových sítí

290 Kč /hod. bez DPH *
350 Kč /hod. vč. DPH *

Práce strávená realizací strukturované kabeláže, MW spojů a sítí, optických sítí nebo el. rozvodů

Servisní vzdálená pomoc

390 Kč /hod. bez DPH *
472 Kč /hod. vč. DPH *

Např. přes vzdálenou plochu

Služby zákazníkům internetového připojení (pro zákazníky sítě UNET)

Instalace domácího bezdrátového vysílače (AP/router) u zákazníka

290 Kč bez DPH
351 Kč vč. DPH

Instalace domácího bezdrátového vysílače/routeru vč. konfigurace u zákazníka (nad 5km + cestovné)

Neoprávněný servis

290 Kč bez DPH
351 Kč vč. DPH

Servis poruchy způsobené uživatelem nebo na zařízení uživatele

Ostatní

Cestovné

10 Kč /km bez DPH
12 Kč /km vč. DPH

Cena včetně času stráveného na cestě

Konzultace

290 Kč /hod. bez DPH *
351 Kč /hod. vč. DPH *

Návrh řešení technického problému

* Účtována bude každá započatá půlhodina, konzultace do 10 minut jsou zdarma.

Ustanovení

  1. X.A.Z, s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktu či služby, případně jeho poruchy nebo jeho nekompatibility s jinými produkty (není-li předem písemně stanoveno jinak), ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka.
  2. V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat kupujícímu veškeré náklady spojené s opravou a testováním zboží.
  3. X.A.Z, s.r.o. nepřebírá odpovědnost za data ponechaná na médiích během servisního zásahu ani nenese odpovědnost za případné ztráty, které nastanou následkem poruchy.
  4. Mimo pracovní dobu bude účtován 100% příplatek k danému poplatku, není-li domluveno jinak